எங்கள் வீட்டு ரோசா..!

எங்கள் வீட்டு ரோசா..! ஒற்றை இதழில் சிரித்திருந்தாய்..! சோலைகளின் நடுவே மறைந்திருந்தாய்..! சில்லென்ற காற்று வீசியதால் சின்ன குழந்தையென சிலிர்த்திருந்தாய்..! முத்துகள் முத்தமிட்டதென உன் முகம் முழுக்க

Continue reading »