தளபதி-விஜய்

தளபதி-விஜய் சிரித்திடும் செந்தூர பூவே…! சினி உலகின் இளைய கோவே..! இல்லை நீ பெற்றிடாத வெகுமதி..! சினிமாவில் என்றும் நீ அதிபதி..! நீயே என்றும் எங்கள் இளைய

Continue reading »