ரயில் பயணம்

 *ரயில் பயணம்..!* ராஜ ராகம் எழுப்பியே.. தொடங்கிட்ட ஓர் பயணம்..! ரக ரக மான மக்களையும் -ரகசிய காதலையும் சுமந்துக்கிட்டே..! தொலைதூர தொடர்ந்தாச்சு ஒர் பயணம்..! ஆச்சாரமும்-

Continue reading »

ஏனடி என்னை வெறுக்கிறாய்..!

ஏனடி என்னை வெறுக்கிறாய்..! பார்த்து பார்த்து ரசித்துவிட்டு.. பார்த்தும் பாராமல் இருப்பதேனோ..? ஓரமாய் ஒளிந்து சிரித்துவிட்டு.. ஒரிரு வாரமாய் நீயும் வெறுப்பதேனோ..? ஒன்றும் புரியவில்லை எனக்கு.. ஏதோ

Continue reading »

எங்கள் வீட்டு ரோசா..!

எங்கள் வீட்டு ரோசா..! ஒற்றை இதழில் சிரித்திருந்தாய்..! சோலைகளின் நடுவே மறைந்திருந்தாய்..! சில்லென்ற காற்று வீசியதால் சின்ன குழந்தையென சிலிர்த்திருந்தாய்..! முத்துகள் முத்தமிட்டதென உன் முகம் முழுக்க

Continue reading »

அவள் வேண்டும்..

அவள் வேண்டும்.. சிவப்பான அவள் வண்ணம் வேண்டும்..! சிரித்திடும் அவள் கன்னம் வேண்டும்..! முத்தென அவள் பற்கள் வேண்டும்..! முத்தமிடும் அவள் இதழ்கள் வேண்டும்..! நீலமான அவள்

Continue reading »

காதல் அழகாய் பூக்கும்

காதல் அழகாய் பூக்கும் காதல் என்பது அழகாய் பூக்கும் அது கண்களை மட்டுமே பார்க்கும்..! இரு மனதினை ஒன்றாய் சேர்க்கும் இளமையை திரும்பி பார்க்கும்..! தரையில்லாமல் தானே கால்கள் பூமியில் நடக்கும்..!

Continue reading »