மெரினா கடற்கரை

மெரினா கடற்கரை கவிஞர்கள் எழுத மறந்திட்ட மறை..! அழகிய நீர் திரை..! இந்த மெரினா கடற்கரை..! கண்ணை கவரும் உன் அழகில் தன்னை மறக்கும் காதலர்கள்..! தன்னுடன்

Continue reading »

நாகரிக சாபம்

நாகரிக சாபம் காட்டை அழித்து நாட்டை உருவாக்கிய கலியுக மனிதா.. கருவேல மரத்தை மட்டும் மறந்தது ஏனோ? மஞ்சள் பூசி மகிழ்ந்த பெண்கள்.. மருந்து பூசி மனப்பதேனோ? பனஞ்சாறு

Continue reading »

மௌன மொழி…

மௌன மொழி… அழகே எதற்கடி மௌனமொழி… தினமும் அதுஎனை கொல்லுதடி… மீண்டும் பேசிட என்ன வழி.. பேசாமல் மூடவில்லை எந்தன் விழி.. தெரியாமல் செய்தேனோ.. அறியாமல் செய்தேனோ..

Continue reading »

தல அஜித்

தல அஜித் அமராவதி எனும் அழகிய நதியாய் துவங்கி.. ஆசை நாயகனாய்.. அமர்களப்படுத்திய.. அட்டகாசமான வில்லன்.. அனைத்து ரசிகர்களின் அன்பு செல்லன்.. வேதமாகவும்.. வேதாளமாகவும் பரவி தனக்கென

Continue reading »