உளமார வாழ்த்துகள்…

உளமார வாழ்த்துகள்… பெருமைகள் சிரிதென.. பொருமைகள் உனதென..! பேச்சுகள் இனிதென.. நடை வீச்சுகள் நலினமென..! பழகிட எளிதென.. பார்வைகள் ஒளியென..! கண்களில் கனிவென.. கரத்தினில் கொடையென..! சிந்தனை

Continue reading »

இறுதி சந்திப்பு

இறுதி சந்திப்பு அலைகள் சுமந்து செல்லும் கடலை போல.. மேகம் சுமந்து செல்லும் வானம் போல.. தேனை சுமந்து செல்லும் தேனீ போல.. வாசம் சுமந்து செல்லும்

Continue reading »

மதிய உணவு மகிழ்வகம்

மதிய உணவு மகிழ்வகம் நாகரீக நண்பர் கூட்டம் நடையா நடக்குதே.. நாலு அஞ்சு நாற்காலி புடிக்க நாலா பக்கமும் சுத்துதே.. நாவில் எச்சில் சுரந்த படி.. நகர்ந்து

Continue reading »