தமிழின தலைவர்-‘கலைஞர்’

தமிழின தலைவர்-‘கலைஞர்’ தரணி ஆண்ட தலைவரே.. தாராள கடவுளே..! ஆகாயச் சூரியனே.. அற்புதத்தின் மறு உருவே..! செந்தமிழ் செழியனே.. முத்தமிழின் முதல்வனே..! பெரியாரின் பேரறிவே.. அண்ணாவின் ஆருயிரே..! கொடுமைகளை

Continue reading »

தளபதி-விஜய்

தளபதி-விஜய் சிரித்திடும் செந்தூர பூவே…! சினி உலகின் இளைய கோவே..! இல்லை நீ பெற்றிடாத வெகுமதி..! சினிமாவில் என்றும் நீ அதிபதி..! நீயே என்றும் எங்கள் இளைய

Continue reading »

மாமல்லபுரம் மாநாடு

மாமல்லபுரம் மாநாடு மல்லையிலே மாநகர் சென்னை அருகினேலே.. மத்திய முதல்வரும் , மாவுலக வல்லரசுகளின் தலைவரும்.. மகிழ்ந்தனர் மாநாடு என்றும் மறு நாடு பிரவேசம் என்றும்.. இதனை

Continue reading »