எங்க பாட்டி வீடு..

எங்க பாட்டி வீடு.. கார்பன் இல்லா காற்றால் சூழ்ந்த மார்பல் இல்லா மண்சான வீடு..! வாகன ஒலியின்றி வண்டுகள் சத்தமிடும் வசந்தமான வீடு..! சுற்றி கான்கிரிட் சுவர்

Continue reading »

கனவுகளில் உன் நினைவுகள்

கனவுகளில் உன் நினைவுகள் உன் கண்களில் எனை காண நானும் கண் இமைக்காமல் ரசிக்கிறேன்..! மூடி திறக்கும் உனது கண்களின் இமையை வண்ணத்துபூச்சியோ என வியக்கிறேன்..! கனவுகளில்

Continue reading »

மெரினா கடற்கரை

மெரினா கடற்கரை கவிஞர்கள் எழுத மறந்திட்ட மறை..! அழகிய நீர் திரை..! இந்த மெரினா கடற்கரை..! கண்ணை கவரும் உன் அழகில் தன்னை மறக்கும் காதலர்கள்..! தன்னுடன்

Continue reading »

மௌன மொழி…

மௌன மொழி… அழகே எதற்கடி மௌனமொழி… தினமும் அதுஎனை கொல்லுதடி… மீண்டும் பேசிட என்ன வழி.. பேசாமல் மூடவில்லை எந்தன் விழி.. தெரியாமல் செய்தேனோ.. அறியாமல் செய்தேனோ..

Continue reading »