அவள் வேண்டும்..

அவள் வேண்டும்.. சிவப்பான அவள் வண்ணம் வேண்டும்..! சிரித்திடும் அவள் கன்னம் வேண்டும்..! முத்தென அவள் பற்கள் வேண்டும்..! முத்தமிடும் அவள் இதழ்கள் வேண்டும்..! நீலமான அவள்

Continue reading »

காதல் அழகாய் பூக்கும்

காதல் அழகாய் பூக்கும் காதல் என்பது அழகாய் பூக்கும் அது கண்களை மட்டுமே பார்க்கும்..! இரு மனதினை ஒன்றாய் சேர்க்கும் இளமையை திரும்பி பார்க்கும்..! தரையில்லாமல் தானே கால்கள் பூமியில் நடக்கும்..!

Continue reading »

உளமார வாழ்த்துகள்…

உளமார வாழ்த்துகள்… பெருமைகள் சிரிதென.. பொருமைகள் உனதென..! பேச்சுகள் இனிதென.. நடை வீச்சுகள் நலினமென..! பழகிட எளிதென.. பார்வைகள் ஒளியென..! கண்களில் கனிவென.. கரத்தினில் கொடையென..! சிந்தனை

Continue reading »

தமிழின தலைவர்-‘கலைஞர்’

தமிழின தலைவர்-‘கலைஞர்’ தரணி ஆண்ட தலைவரே.. தாராள கடவுளே..! ஆகாயச் சூரியனே.. அற்புதத்தின் மறு உருவே..! செந்தமிழ் செழியனே.. முத்தமிழின் முதல்வனே..! பெரியாரின் பேரறிவே.. அண்ணாவின் ஆருயிரே..! கொடுமைகளை

Continue reading »

நெருடல்

நெருடல்.. இன்னதென இன்னதை இன்னார்க்கு இழப்பை பகிராமல்.. பாரமாய், பாவமாய், பழியாய் போய்விடுவேனோ என ஏங்கிதவிப்பது.. தன் தனிமையை, இனிமையை இம்சையாக்கிவிடும்.. அதிக ரகசியம் .. அற்ப

Continue reading »