கனவுகளில் உன் நினைவுகள்

கனவுகளில் உன் நினைவுகள் உன் கண்களில் எனை காண நானும் கண் இமைக்காமல் ரசிக்கிறேன்..! மூடி திறக்கும் உனது கண்களின் இமையை வண்ணத்துபூச்சியோ என வியக்கிறேன்..! கனவுகளில்

Continue reading »

மௌன மொழி…

மௌன மொழி… அழகே எதற்கடி மௌனமொழி… தினமும் அதுஎனை கொல்லுதடி… மீண்டும் பேசிட என்ன வழி.. பேசாமல் மூடவில்லை எந்தன் விழி.. தெரியாமல் செய்தேனோ.. அறியாமல் செய்தேனோ..

Continue reading »

இறுதி சந்திப்பு

இறுதி சந்திப்பு அலைகள் சுமந்து செல்லும் கடலை போல.. மேகம் சுமந்து செல்லும் வானம் போல.. தேனை சுமந்து செல்லும் தேனீ போல.. வாசம் சுமந்து செல்லும்

Continue reading »