அவள் வேண்டும்..

அவள் வேண்டும்.. சிவப்பான அவள் வண்ணம் வேண்டும்..! சிரித்திடும் அவள் கன்னம் வேண்டும்..! முத்தென அவள் பற்கள் வேண்டும்..! முத்தமிடும் அவள் இதழ்கள் வேண்டும்..! நீலமான அவள்

Continue reading »

காதல் அழகாய் பூக்கும்

காதல் அழகாய் பூக்கும் காதல் என்பது அழகாய் பூக்கும் அது கண்களை மட்டுமே பார்க்கும்..! இரு மனதினை ஒன்றாய் சேர்க்கும் இளமையை திரும்பி பார்க்கும்..! தரையில்லாமல் தானே கால்கள் பூமியில் நடக்கும்..!

Continue reading »

நெருடல்

நெருடல்.. இன்னதென இன்னதை இன்னார்க்கு இழப்பை பகிராமல்.. பாரமாய், பாவமாய், பழியாய் போய்விடுவேனோ என ஏங்கிதவிப்பது.. தன் தனிமையை, இனிமையை இம்சையாக்கிவிடும்.. அதிக ரகசியம் .. அற்ப

Continue reading »

கனவுகளில் உன் நினைவுகள்

கனவுகளில் உன் நினைவுகள் உன் கண்களில் எனை காண நானும் கண் இமைக்காமல் ரசிக்கிறேன்..! மூடி திறக்கும் உனது கண்களின் இமையை வண்ணத்துபூச்சியோ என வியக்கிறேன்..! கனவுகளில்

Continue reading »

மௌன மொழி…

மௌன மொழி… அழகே எதற்கடி மௌனமொழி… தினமும் அதுஎனை கொல்லுதடி… மீண்டும் பேசிட என்ன வழி.. பேசாமல் மூடவில்லை எந்தன் விழி.. தெரியாமல் செய்தேனோ.. அறியாமல் செய்தேனோ..

Continue reading »