எங்க பாட்டி வீடு..

எங்க பாட்டி வீடு.. கார்பன் இல்லா காற்றால் சூழ்ந்த மார்பல் இல்லா மண்சான வீடு..! வாகன ஒலியின்றி வண்டுகள் சத்தமிடும் வசந்தமான வீடு..! சுற்றி கான்கிரிட் சுவர்

Continue reading »

மெரினா கடற்கரை

மெரினா கடற்கரை கவிஞர்கள் எழுத மறந்திட்ட மறை..! அழகிய நீர் திரை..! இந்த மெரினா கடற்கரை..! கண்ணை கவரும் உன் அழகில் தன்னை மறக்கும் காதலர்கள்..! தன்னுடன்

Continue reading »

நிலவின் அழகு

நிலவின் அழகு கருப்பு உடை அணிந்து கவரப்பட்ட பூவே.. கனல்களினால் ஒளிரும் கனவு தீவே.. கண்களுக்கு விருந்தளிக்கும் நள்ளிரவு தேவே.. அன்னார்ந்தால் ஆர்பறிக்கும் ஆகாய ஆறே.. ஆணோ..?

Continue reading »

குயில் பாட்டு

குயில் பாட்டு கொஞ்சி கொஞ்சி கூவுதம்மா குட்டி குயில் கூட்டினிலே… தேனிசை வந்து பாயுதம்மா அதன் இனிய கான ஓசையிலே.. எண்ணிலடங்கா ஆசையினால் எட்டி பார்த்தேன் கூட்டீனிலே…

Continue reading »

சிறு பொழுது மாலை

சிறு பொழுது மாலை சிவந்திட்ட வானம்… சில்லென காற்று… சிலிர்த்திடும் தேகம்… சிறுவர்கள் ஆட்டம்… பெருசுகள் பேச்சு… அதில் ஏனோ சில ஏச்சு… காரணம்..அருகே… சிரித்திடும் ஆண்கள்

Continue reading »