எளியோர் வாழ்க்கை

எளியோர் வாழ்க்கை.. விடியற்காலை விழிப்பு..! உண்டிக்கோ உடலுழைப்பு..! உறவுகளிலோ ஓர் இணைப்பு..! பேச்சுகளில் தேன் இனிப்பு..! வாழ்வுகளில் கலந்ந களிப்பு..! அன்னை மீதும் அப்பா மீதும் அளவற்ற

Continue reading »

தளபதி-விஜய்

தளபதி-விஜய் சிரித்திடும் செந்தூர பூவே…! சினி உலகின் இளைய கோவே..! இல்லை நீ பெற்றிடாத வெகுமதி..! சினிமாவில் என்றும் நீ அதிபதி..! நீயே என்றும் எங்கள் இளைய

Continue reading »

நெருடல்

நெருடல்.. இன்னதென இன்னதை இன்னார்க்கு இழப்பை பகிராமல்.. பாரமாய், பாவமாய், பழியாய் போய்விடுவேனோ என ஏங்கிதவிப்பது.. தன் தனிமையை, இனிமையை இம்சையாக்கிவிடும்.. அதிக ரகசியம் .. அற்ப

Continue reading »

எங்க பாட்டி வீடு..

எங்க பாட்டி வீடு.. கார்பன் இல்லா காற்றால் சூழ்ந்த மார்பல் இல்லா மண்சான வீடு..! வாகன ஒலியின்றி வண்டுகள் சத்தமிடும் வசந்தமான வீடு..! சுற்றி கான்கிரிட் சுவர்

Continue reading »

கனவுகளில் உன் நினைவுகள்

கனவுகளில் உன் நினைவுகள் உன் கண்களில் எனை காண நானும் கண் இமைக்காமல் ரசிக்கிறேன்..! மூடி திறக்கும் உனது கண்களின் இமையை வண்ணத்துபூச்சியோ என வியக்கிறேன்..! கனவுகளில்

Continue reading »