காதல் அழகாய் பூக்கும்

காதல் அழகாய் பூக்கும்

காதல் என்பது அழகாய் பூக்கும்
அது கண்களை மட்டுமே பார்க்கும்..!

இரு மனதினை ஒன்றாய் சேர்க்கும்
இளமையை திரும்பி பார்க்கும்..!

தரையில்லாமல் தானே கால்கள் பூமியில் நடக்கும்..!

தன்னை மறந்து நெஞ்சம் தாறுமாறாக
துடிக்கும்..!

எதிரிகள் அருகே இருந்தும் அதை
எதார்த்தமாய் கடக்கும்..!

எதிர்ப்புகள் ஆயிரம் இருந்தும்
அது இனிமையை மட்டுமே கேட்கும்..!

சின்னதாய் சண்டைகள் இருந்தும்
சிறு குழந்தையை போலவே மறக்கும்..!

சில சமயங்களில் அது
பெற்றவர்களையும் வெறுக்கும்..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *