மெரினா கடற்கரை

மெரினா கடற்கரை

கவிஞர்கள் எழுத மறந்திட்ட மறை..!
அழகிய நீர் திரை..!
இந்த மெரினா கடற்கரை..!

கண்ணை கவரும் உன் அழகில்
தன்னை மறக்கும் காதலர்கள்..!

தன்னுடன் விளையாட வரமாட்டாயா
என்று ஏங்கி தவிக்கும் சிறுவர்கள்..!

காவியங்கள் படைத்திட கனவு கண்டு
கொண்டிருக்கும் கலைஞர்கள்..!

சுட்டெரிக்கும் வெயிலில் சுற்றி பார்க்கும் பயணிகள்..!

சுனாமி வரும் என தெரிந்தும் சுற்றி
இருக்கும் குடிசைகள்..!

பஞ்சம் பிழைத்திட வந்து பசியால்
பிச்சை ஏந்தும் ஏழைகள் ஒருபுறம்..!

பாட்டன் சொத்ததை அழிக்கும் பவுசான கூட்டம் மறுபுறம்..!

மகிழ்ச்சிக்கும் குறையில்லை..!

மனதிற்கும் நிறையில்லை..!

மனம் போன போக்கில் போகிறேன்
நான்..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *