மாமல்லபுரம் மாநாடு

மாமல்லபுரம் மாநாடு

மல்லையிலே மாநகர் சென்னை அருகினேலே..

மத்திய முதல்வரும் , மாவுலக வல்லரசுகளின் தலைவரும்..

மகிழ்ந்தனர் மாநாடு என்றும் மறு நாடு பிரவேசம் என்றும்..

இதனை
தமிழ்நாட்டின் பெருமையை பறைசாற்றும் பண்பு என கொள்வதா..

பாதுகாப்பு நிரம்பிய பகுதி் என்பதால் பயமின்றே நடந்த கூட்டம் என்பதே..

பாசத்தால்..தமிழர்களின் நேசத்தால்..
பகுமான மிக்க நகருக்கு கிடைத்திட்ட வெகுமானம் என்பதா..

பாரதம் மெச்சிடும் தேரதம் கண்ட பல்லவன் வாழ்ந்த பூரதம் என்பதால்..

புரோகிதர்கள் சிலர் புரிந்திட்ட பூசையினால் ஏற்பட்ட ஆசை நிகழ்வென்பதா..

எதுவாயினும் பரவாயில்லை
மகிழ்ந்து கொள்கிறேன் நானும்..

சென்னை முதல் மல்லை வரை சில ஆண்டுக்கு சிறப்பான சாலை வசதி.. சின்ன சின்ன அடிப்படை வசதி.. சீனர்களால் ஏற்பட்ட இந்த சீர்திருத்த நடவடிக்கைக்கு.. அவர்களின் தலைருக்கு நன்றி..

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

4 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *