தளபதி-விஜய்

தளபதி-விஜய்

சிரித்திடும் செந்தூர பூவே…!
சினி உலகின் இளைய கோவே..!

இல்லை நீ பெற்றிடாத வெகுமதி..!
சினிமாவில் என்றும் நீ அதிபதி..!
நீயே என்றும் எங்கள் இளைய தளபதி..!

பிறந்திட்டாய் குஷியாக..!
வளர்ந்திட்டாய் கில்லியென..!
வாழ்கிறாய் மெர்சலாக..!

ஆயிரம் அரசு உனை தடுத்தாலும்..!
அதை சிருசெனவே கடக்கிறாய்..!
உன் மௌன மொழியால் அனைத்தையும் வென்றெடுக்கிறாய்..!

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *