தல அஜித்

தல அஜித்

அமராவதி எனும் அழகிய நதியாய் துவங்கி..

ஆசை நாயகனாய்.. அமர்களப்படுத்திய..

அட்டகாசமான வில்லன்..
அனைத்து ரசிகர்களின் அன்பு செல்லன்..

வேதமாகவும்.. வேதாளமாகவும் பரவி
தனக்கென வரலாறு படைத்திட்ட மலை..
என்றும் தமிழ்நாட்டின் தலை..

அன்பு ரசிகைகளின் அழகு குமரன்..
அடங்கா ரசிகர்களின் அஜித்குமரன்..

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *