தமிழின தலைவர்-‘கலைஞர்’

தமிழின தலைவர்-‘கலைஞர்’

தரணி ஆண்ட தலைவரே..
தாராள கடவுளே..!

ஆகாயச் சூரியனே..
அற்புதத்தின் மறு உருவே..!

செந்தமிழ் செழியனே..
முத்தமிழின் முதல்வனே..!

பெரியாரின் பேரறிவே..
அண்ணாவின் ஆருயிரே..!

கொடுமைகளை எதிர்த்த தேவே..
கொள்கை குன்றா கோவே..!

மாநில சுயாட்சி மன்றாட..
மதவாத ஆட்சியோ சுழற்றியடிக்கிறது..!

நீ காத்த சமூக நீதி
வந்துவிட்டது வீதிக்கு..!

உடன் பிறப்பு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழினமும் எதிர்ப்பார்ப்பது..
உன் ஒற்றை கண்டன உரையை தானே..!

தரங்கெட்ட அரசியலை தாங்கி கொள்ள முடியாமல் ..
தமயனிடம் விட்டு சென்றாயோ..!

தளபதி  எனும் போர்வீரன்  கழகத்தின் மாவிரன்..
அரசியல் வாளெடுத்து சுழற்றினாலும்..!

அவரை வார்த்தெடுத்த நீர் இல்லையே அதனை கான..!

ஒட்டுமொத்த இந்தியாவை ஒருங்கிணைத்த எங்களுக்கு..!

நீர் இல்லாமல் ஒடவில்லையே ஒன்றுமே..!

நினைவாற்றலும், பேச்சாற்றலும் நிரம்ப பெற்ற தலைவா..!

உன் நினைவை நெஞ்சில் ஏந்தி இருந்தாலும்..!

நீர் இல்லை என்பதை தாங்க முடியவில்லையே..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *