கனவுகளில் உன் நினைவுகள்

கனவுகளில் உன் நினைவுகள்

உன் கண்களில் எனை காண
நானும் கண் இமைக்காமல் ரசிக்கிறேன்..!

மூடி திறக்கும் உனது கண்களின் இமையை
வண்ணத்துபூச்சியோ என வியக்கிறேன்..!

கனவுகளில் தினம் உனையே தான்  நினைக்கிறேன்..!

கலைந்து நீ சென்றாலும் மீண்டும்
வா என அழைக்கிறேன்..!

கண்களோடு நாம் பேசிட என்
கவலை அனைத்ததும் மறக்கிறேன்..!

கண்ணியமான இந்த உறவிற்கு
காதல் என பெயர் வைக்கிறேன்..!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *