கடவுள் என்ற நினைப்பெதற்கு?

கடவுள் என்ற நினைப்பெதற்கு?

கடவுள் என்ற ஒற்றை சொல்லால்
கட்டிபோட்ட கயவரே..

காட்சி தருவார் என்று சொல்லி
காக்க வைத்த நயவரே..

நல்ல நேரம் கெட்ட நேரம் என
காலத்தை வீணாக்கினாய்..

நவமி தசமி என நல்லோரையும்
நாசமாக்கினாய்..

எந்திரமாய் உழைத்து நாங்கள்
உயர்திய கோவில்..

எண்ணுலகம் வியந்து நிற்க..கருவூலம் உன்னது ..

கடவுளின் சேவகன் நீ என்றால்..

கரூமேட்டு காரனுக்கு கடவுள் என்ற
நினைபெதற்கு..

பெரியார் பெயரன்..

 

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *