என்னவளின் அழகு ..!

என்னவளின் அழகு …!

அழகு என கவிபாட
அவள் கண்கள் இரண்டு போதும்..

அன்பு என கவிபாட
அவள் காதல் கொஞ்சம் வேணும்..

அவள் லேசாய் எனை பார்த்திட
உயரே செல்கிறது வானம்..

என் பெயரை சொல்லி அழைத்திட
மேலே பறக்கிறேன் நானும்..

என் காதல் நானும் சொல்லிட
யுகங்கள் கோடி வேணும்..

கடைசிவரை இந்த கண்கள்
அவளையேதான் காணும்..

அகாரம் அவள் என்றவுடன்
பூவில் தேனெடுக்கிறேன் நானும்..

அழகிய அவள் விழிகளிளே
தோற்றுப்போனது மானும்..

அவளை வருணித்து எழுதிட
வார்த்தைகள் கோடி வேணும்…

வாழ்க்கை என்று ஒன்று இருந்தால்
அது அவளுடன் மட்டுமே வேண்டும்.

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *