எங்க பாட்டி வீடு..

எங்க பாட்டி வீடு..

கார்பன் இல்லா காற்றால் சூழ்ந்த
மார்பல் இல்லா மண்சான வீடு..!

வாகன ஒலியின்றி வண்டுகள்
சத்தமிடும் வசந்தமான வீடு..!

சுற்றி கான்கிரிட் சுவர் அற்ற
சுண்ணாம்பு களிமண் வீடு..!

கிரில் கேட்டு இல்லை கீ கொண்ட கதவுமில்லை..
பனங்கீற்றில் ஆன பாதுகாப்பான வீடு..!

படுக்க பஞ்சு மெத்தை இல்லை..
ஆனாலும் உறக்கத்திற்கு பஞ்சமில்லா..
ஓலை பாய் கொண்ட வீடு..!

பவுசான கார்கள் இல்லையப்பா..!
பசுக்களும் , ஆடுகளும் மேயுதப்பா..!

சுற்றிலும் மாடிகள் இல்லையப்பா..!
அழகான வயல்கள் வாழ்த்தும்ப்பா..!

குளிரூட்டி இல்லை.. குளிர்ந்த அறையும் இல்லை..
ஆனாலும் குளிரும்..சுட்டெரிக்கும் கோடையிலும்..
சுற்றிலும் அடித்திடும் சுகமான காற்றால்..

அம்மியும் , உரலும் அழகாய் இருந்திடும்..
அதில் அரைக்கும் உணவு அருசுவை அளித்திடும்..!

அடுக்கி கொண்டே போனால் ஆயுள் பத்தாது..
என் ஆயா வீட்டு வாசம் என்றும் மறையாது…!

-கவிஞர் ராதாபுரம் ஸ்ரீதர்

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *