ரயில் பயணம்

 *ரயில் பயணம்..!* ராஜ ராகம் எழுப்பியே.. தொடங்கிட்ட ஓர் பயணம்..! ரக ரக மான மக்களையும் -ரகசிய காதலையும் சுமந்துக்கிட்டே..! தொலைதூர தொடர்ந்தாச்சு ஒர் பயணம்..! ஆச்சாரமும்-

Continue reading »

*வள்ளுவன்!*

*வள்ளுவன்!* வண்ணம் பூசி-வர்ணம் பேசிட. வழி வகுப்போர்க்கும் சேர்த்தே தான்..! சூளுரைத்தான் எம் பாட்டன் வள்ளுவன்..! “பிறப்பொக்கும் எல்லா உயிர்க்கும்” என்றே -ஈராயிரம் ஆண்டின் முன்னே.! ஈரடி

Continue reading »

ஏனடி என்னை வெறுக்கிறாய்..!

ஏனடி என்னை வெறுக்கிறாய்..! பார்த்து பார்த்து ரசித்துவிட்டு.. பார்த்தும் பாராமல் இருப்பதேனோ..? ஓரமாய் ஒளிந்து சிரித்துவிட்டு.. ஒரிரு வாரமாய் நீயும் வெறுப்பதேனோ..? ஒன்றும் புரியவில்லை எனக்கு.. ஏதோ

Continue reading »

எங்கள் வீட்டு ரோசா..!

எங்கள் வீட்டு ரோசா..! ஒற்றை இதழில் சிரித்திருந்தாய்..! சோலைகளின் நடுவே மறைந்திருந்தாய்..! சில்லென்ற காற்று வீசியதால் சின்ன குழந்தையென சிலிர்த்திருந்தாய்..! முத்துகள் முத்தமிட்டதென உன் முகம் முழுக்க

Continue reading »

அவள் வேண்டும்..

அவள் வேண்டும்.. சிவப்பான அவள் வண்ணம் வேண்டும்..! சிரித்திடும் அவள் கன்னம் வேண்டும்..! முத்தென அவள் பற்கள் வேண்டும்..! முத்தமிடும் அவள் இதழ்கள் வேண்டும்..! நீலமான அவள்

Continue reading »